Đề nghị hợp tác

Đề nghị hợp tác
Để đăng ký hợp tác cùng VayFast hãy liện cùng chúng tôi qua link này

VayFast đối tác cùng các công ty tài chính và ngân hàng khắp thế giới. Hiện tại công ty hợp tác với ngân hàng và các công ty tài chính vay tiền online tại Đông Nam Á như Sri Lanka, Philippine, Indonesia v.v.

Từ năm 2021 VayFast đã bắt đầu phát triển kinh tế tại Việt Nam và sẵn sàng nhận đề nghị hợp tác tăng lưu lượng khách hàng cho các nhà Bank và các công ty tài chính địa phương làm việc.

Tất cả đề nghị sẽ được xem xét trong vòng 24h.

Trân trọng, team VayFast!